HOME > 교회사진 > 청년부 
2017년 페루단기선교 후원 볼링대회 프린트   
청년부  Email [2017-06-22 12:27:49]  HIT : 781  

2017년 페루단기선교 후원 볼링대회

시간:6/11 4시-6시

장소: REVS Burnaby bowling center 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

     3. 2016년 겨울 수련회
     1. 2016년 여름수련회!
205 West 10th Avenue. Vancouver B.C. V5Y 1R9 Canada  Tel:604-875-1200  E-Mail:office@vkpc.com
Copyright (c) Vancouver Korean Presbyterian Church. All Right Reserved